جستجوی بار

در حال حاضر اکثر رانندگان برای گرفتن بار و حمل آن معمولا به شرکت‌های حمل و نقل مراجعه و یا با حضور در سالن‌های اعلام بار اقدام به انتخاب بار می‌نمایند و گاهی اوقات نیز شرکت‌های حمل و نقل آشنا با آنها تماس گرفته و برای آنها بار پیدا می‌کنند . رانندگانی که منزل آنها با شرکت‌های حمل و نقل فاصله دارد معمولا چند بار این مسیر را طی می‌کنند تا موفق به پیدا کردن بار جهت حمل شوند استفاده از سامانه‌ها برای اعلام بار، جستجوی بار و در نهایت انتخاب بار موجب صرفه‌جویی زمانی و هزینه‌ای برای راننده می‌شود سامانه بر اساس علایق راننده بارهای مطلوب را فیلتر کرده و به وی نشان می‌دهد و راننده می‌تواند با جستجو در ایران فلکسپورت بار مناسب را انتخاب نماید . هنگامی که راننده در مقصد هیچ آشنایی برای دریافت بار ندارد ارزش سامانه ایران فلکسپورت بیشتر نمایان می‌گردد و انتخاب بار در مقصد حمل قبلی موجب درآمد بیشتر برای راننده و جلوگیری از سردرگمی وی خواهد شد .